Agenda

25 MAART

Eindelijk lekkere Koffie!

15 APRIL

Taste the new Green, op bezoek bij een cityfarm

16 MEI

Netwerken bij Asperge op de Velden

De kunst van het vragen stellen


We leven in een wereld die antwoorden belangrijker vindt dan vragen. We zitten liever niet met vragen, want we willen niet twijfelend en wankelmoedig overkomen. We willen antwoorden want die verschaffen ons zekerheid, ook al is het vaak schijnzekerheid.

Antwoorden zetten een punt, sluiten processen af, beëindigen acties en zetten de zaak stil. Vragen, daarentegen, richten de aandacht, mobiliseren energie, zetten aan tot actie en brengen de zaak in beweging. Om processen van zelfsturing te bevorderen is de kunst van het vragen stellen wel de belangrijkste vaardigheid van een coachend leidinggevende. Meestal stellen de medewerkers de vragen en geven de managers de antwoorden. Bij coaching zijn die rollen echter omgedraaid. Het is niet zozeer de coachend leidinggevende die daarbij aan het werk is als wel de medewerker. De coachend leidinggevende stelt de vragen en weet vervolgens zijn mond te houden en zijn eigen oplossingsenthousiasme te temperen.

Datum:

Maandag 9 april 2018

Locatie: 

De Couwenbergh, Dorpsstraat 1,5735 EA Aarle-Rixtel

Programma:

18:30 uur         Ontvangst met koffie en thee, soep, belegd broodje en een warm worstenbroodje
19:00 uur

Welkom door Brabant Onderneemt en gastvrouw Jantine de Jongh
Korte presentatie van de historie en de mogelijkheden in de Couwenbergh

19:20 uur Coaching als managementstijl door Dirk Verhoeven
20.00 uur De kunst van het vragenstellen-actief aan de slag met eigen ondernemers
vraagstukken
21.00 uur Netwerk onder het genot van hapje en drankje
22.00 uur Einde avond

Kosten
Nodig een introducé uit; Deelname aan deze activiteit is kosteloos voor deelnemers van het platform Brabant Onderneemt. Introducés of niet deelnemers zijn kosteloos omdat ieder contact kan inspireren! Hoe? Eenvoudig; aanmelden en achter je naam de naam van de intoducé zetten. Ben je na aanmelding verhinderd om deel te nemen? Dan is afmelden verplicht!

Bij afwezigheid zonder afmelding zijn we genoodzaakt de kosten van €75,- in rekening te brengen.  Bent u verhinderd? Meld u af via: events@brabantonderneemt.nl