Visie

Voor wie?
(Potentiële) deelnemers van Brabant Onderneemt zijn:
- Ondernemers, of ondernemende professionals, actief in de Brabantse economie;
- Bereid hun eigen netwerk open te stellen, actief contacten te leggen en te participeren in het initiële stichtingsdoel (verbinden, samenwerken en inspireren ten behoeve van de Brabantse economie)

Waarom
Brabant Onderneemt gelooft dat ieder contact inspireert. Dat als je interesse toont in elkaars werk en activiteiten je elkaar verder kan helpen in het ondernemerschap door kennis te delen. Dat je in een inspirerende omgeving met inspirerende en ondernemende mensen vanzelf geïnspireerd raakt en ook anderen kan inspireren. Brabant Onderneemt gelooft dat als je ondernemers en professionals een dergelijk platform biedt de eigen business er uiteindelijk vanzelf op vooruit gaat. Business voor Brabant maak je door je business met elkaar te delen, vanuit het ondernemerschap, vanuit kennisinstellingen en vanuit de overheid.

Hoe
Dit wil Brabant Onderneemt bereiken door ondernemers en professionals van kennisinstellingen en overheden in een inspirerende omgeving bij elkaar brengen. In deze setting wordt kennis en contacten gedeeld waardoor nieuwe contacten ontstaan en nieuwe inzichten welke bijdragen aan de ondernemende en innoverende provincie die Brabant is. Tevens wil Brabant Onderneemt succesvolle bedrijven en instellingen aan zich binden als partners voor het creëren van de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te inspireren.

Wat
Brabant Onderneemt wil online een platform realiseren waarbinnen aangesloten deelnemers elkaar kunnen opzoeken en kennis en contacten kunnen delen, een discussie opstarten of een vraag voorleggen. Daarnaast wil zij bijeenkomsten organiseren in een steeds wisselende omgeving, verzorgd door de partners om een kijkje in een andere keuken te kunnen nemen, waarbij kennisdelen en contacten opdoen centraal staan. Ook wil zij specifieke bijeenkomsten organiseren waar fun, ontspanning en elkaar ontmoeten het doel is om samen te komen.