Eerste Brabantse economische maatregelen coronacrisis

Eerste Brabantse economische maatregelen coronacrisis

Eerste Brabantse economische maatregelen coronacrisis

Zij gaat samen met de grote steden, onderwijsinstellingen, sociale partners, ontwikkelingsmaatschappijen en UWV de informatievoorziening verbeteren voor ondernemers en werknemers. Bovendien gaan zij online scholing beter beschikbaar maken voor mensen zonder werk of die thuiswerken.

Ondernemers en werknemers hebben op dit moment grote behoefte aan overzicht en informatie over ondersteuningsmogelijkheden van overheden. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling): “We willen hen met dit eerste pakket zoveel mogelijk tegemoetkomen in hun behoeften aan ondersteuning en informatie, aanvullend op het maatregelenpakket van het Rijk. Want we willen niemand verliezen voor de economie van morgen.”

Informatievoorziening

De vijf grote gemeenten zijn al verantwoordelijk voor het samenbrengen van vraag en aanbod binnen de arbeidsmarktregio’s, binnen vijf regionale servicepunten. Zij gaan die diensten meer richten op de huidige, urgente situatie, zodat ondernemers hier zo snel mogelijk terecht kunnen. Ondernemers kunnen zich bij de punten laten informeren over ondersteuning van het Rijk en het aanvragen daarvan. Voor de informatie wordt nauw samengewerkt met landelijke organisaties als brancheverenigingen, UWV, de Kamer van Koophandel en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Extra aandacht gaat uit naar zelfstandigen, die vaak als eerste in geldnood komen en daardoor met spoed hulp nodig hebben. De provincie stelt nu € 2,5 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de informatievoorziening.

Scholing

De partijen nemen ook maatregelen om mensen die hun baan (dreigen) te verliezen te ondersteunen en aan het werk te houden. De arbeidsmarktregio’s, waarin het UWV samenwerkt met gemeenten, helpen werknemers met het vergroten van hun mogelijkheden door het aanbieden van om- en bijscholing. Gedeputeerde Staten willen daarvoor versneld € 2,5 miljoen beschikbaar stellen. De samenwerkende partijen maken daarmee het bestaande onderwijsaanbod beter vindbaar via een digitaal onderwijsplatform. Van Gruijthuijsen: “We spreken daarnaast met onderwijs en bedrijfsleven hoe we kunnen voorkomen dat leerlingen die nu stagelopen, onder meer in de Beroepsbegeleidende Leerweg, vertraging oplopen in het afronden van hun opleiding.”

“Ik ben zeer verheugd dat de provincie aansluit bij de initiatieven in Noord-Brabant,” stelt John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en in die functie belast met economie. “Mooi dat ook nú weer onze provincie verantwoordelijkheid toont en de (inmiddels vanzelfsprekende) Brabantse samenwerking ondersteunt. Alleen samen komen wij door en uit deze crisis!”

Vervolgmaatregelen

Bedrijven die tot 10 maart gezond waren, dreigen door wegvallende omzet om te vallen (denk aan cateraars, ondernemers in de reisbranche, culturele sector en toeleveranciers in de maakindustrie) en ook veel startende bedrijven verkeren in zwaar weer. Partijen houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en kijken hoe zij met vervolgmaatregelen hierop kunnen inspelen. Zij werken daarbij intensief samen met de ontwikkelingsmaatschappijen, die met hun regelingen en kredietverlening al deels uitkomst kunnen bieden. Ook kijken zij of en hoe zij kunnen bijdragen aan het in praktijk brengen van de maatregelen van het rijk. Gedeputeerde Van Gruijthuijsen spreekt vrijdag digitaal met leden van Provinciale Staten over de maatregelen.

Bron: Brabant.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief