Specialisten en adviseurs voor familiebedrijven verenigen zich

Specialisten en adviseurs voor familiebedrijven verenigen zich

Specialisten en adviseurs voor familiebedrijven verenigen zich

Het Nederlands Gilde van Familiebedrijfsspecialisten (NGFB) is recent opgericht om
onafhankelijke expertise te bieden aan familiebedrijven en de families achter deze bedrijven.
Familiebedrijven spelen een essentiële maatschappelijke en economische rol in de
Nederlandse samenleving. De omgeving van familiebedrijven verandert constant. Dit heeft
geleid tot een toename van complexiteit waardoor de behoefte aan kennis en expertise is
toegenomen.

Adviseurs en specialisten vanuit verschillende vakgebieden hebben zich nu verenigd in het
NGFB. De doelstellingen van het NGFB zijn om kennis en expertise te ontwikkelen en te
bundelen, een platform te bieden en beter vindbaar te zijn voor families en familiebedrijven.

Expertise voor familiebedrijven
Nederland kent 273.000 familiebedrijven, van groot tot klein. Zij bieden werk aan 2,5 miljoen
mensen. Een zeer diverse groep van bedrijven met als gemeenschappelijk doel het doorgeven
van het bedrijf aan de volgende generatie. Daarmee staat niet winstmaximalisatie op de korte
termijn centraal, maar continuïteit en het aanpassingsvermogen aan de veranderende
omstandigheden. Het NGFB is een platform vóór ondernemende families en familiebedrijven
die op zoek zijn naar expertise en begeleiding bij vraagstukken die zij hebben over bedrijf,
eigendom en familie. Het NGFB biedt families een overzicht op welke onderwerpen expertise
beschikbaar is en welke specialisten en adviseurs zij daarvoor kunnen benaderen.

“Als familie met een bedrijf hebben wij geregeld vragen over verschillende onderwerpen.
Het is fijn dat we dan NGFB kunnen raadplegen welke adviseur voor welk onderwerp het beste
past.”

– Adrienne Vertooren, commissaris bij een aantal familiebedrijven, waaronder het eigen
familiebedrijf Merford

Kennisontwikkeling
Het NGFB is een beroepsvereniging voor onafhankelijke en vaak zelfstandige
familiebedrijfsspecialisten. De vereniging zet zich in voor kennisontwikkeling en voor
ontwikkeling van het vak. Een vak met diverse disciplines: van organisatieadvies tot estate
planning en van conflictpreventie tot werving & selectie. Vooral de multidisciplinaire
samenwerking tussen de specialisten en adviseurs, met focus op en kennis van
familiebedrijven, maakt het NGFB uniek.

Albert Jan Thomassen, directeur FBNed (Familiebedrijven Nederland): “De oprichting van het
NGFB zal bijdragen aan de ontwikkeling en professionalisering van het vak van
familiebedrijfsadviseur. Familiebedrijven zijn gebaat bij adviseurs die goed begrijpen hoe de
dynamiek tussen familie en bedrijf werkt en wat de impact daarvan is op het bedrijf en op de
familie.”

Renée de Kuyper, zelf familiebedrijfsspecialist én 10e generatie aandeelhouder van één van
de oudste familiebedrijven in Nederland: “Vanuit het oogpunt van continuïteit moet je niet
alleen kijken naar de ontwikkeling van de markt, maar ook naar de toekomst van de familie.
De maatschappij wordt steeds complexer en dus de context voor ondernemende families
ook. Daarbij kunnen wij hen helpen.”

Symposium NGFB
Op het eerste symposium van het NGFB spraken de leden onder meer over de visie op de
toekomst van het familiebedrijf en de rol van familiebedrijfsspecialisten daarin. Voorzitter

Renée de Kuyper, zelf familiebedrijfsspecialist én 10e generatie aandeelhouder van één van
de oudste familiebedrijven in Nederland: “Vanuit het oogpunt van continuïteit moet je niet
alleen kijken naar de ontwikkeling van de markt, maar ook naar de toekomst van de familie.
De maatschappij wordt steeds complexer en dus de context voor ondernemende families
ook. Daarbij kunnen wij hen helpen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Joppe Hendriks:
+31 (0)6 29099153 of
secretariaat@ngfb.nl

©Artikel door (NGFB) Nederlands Gilde van Familiebedrijfsspecialisten

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief