Vacatureservice MKB Eindhoven

Vacatureservice MKB Eindhoven

Vacatureservice MKB Eindhoven

MKB Eindhoven is de officiële uitvoeringsorganisatie van MKB Nederland in regio Zuidoost-Brabant. Zij komen op voor de belangen van de ondernemer, zowel lokaal, regionaal als nationaal.

MKB Werkt is een onderdeel van MKB Eindhoven. Het is een arbeidsmarkt-programma waarin zij met een vraaggerichte aanpak het midden- en kleinbedrijf ondersteunen bij het vervullen van het personeelsbehoefte.

Natuurlijk horen we dat veel werknemers thuis zitten als gevolg van de corona-crisis en dat bedrijven vacatures on hold zetten. Maar we zien ook dat bedrijven extra hard aan de slag moeten, omdat er meer vraag is naar hun diensten en producten. En er zijn bedrijven (met name in land- en tuinbouw) die extra handen nodig hebben, omdat er minder arbeidsmigranten beschikbaar zijn. Kortom, de arbeidsmarkt is volop in beweging. Om vraag en aanbod snel bij elkaar te brengen verlengen zij de actie om de vacatureservice van MKB Eindhoven op www.mkbwerkt.nl gratis open te stellen t/m augustus. Vacature waarbij een vlog of een filmpje wordt geleverd, plaatsen ze gratis op Facebook en vermelden de mailings naar werkzoekenden.

Vacature melden

Bron: MKB Eindhoven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief