Verlengen lockdown? Dat gaat niet meer!

Verlengen lockdown? Dat gaat niet meer!

Verlengen lockdown? Dat gaat niet meer!

ONL, dé ondernemersbranche van Nederland, laat weten dat het verlengen van de lockdown een nog zwaardere tegenslag is voor ondernemers dan dat het al was. De verlenging van de lockdown is een doodsteek voor sectoren als de retail, de evenementenbranche, de horeca inclusief de toeleveranciers, de kermissen en de reisbranche. Het is dan ook dringend noodzakelijk dat er per direct extra steun komt!

Steunmaatregelen
ONL stelt de volgende steunmaatregelen voor:
• Verruim de TVL: hogere vergoedingspercentages en opheffen bovengrens;
• Maak extra overbruggingskrediet mogelijk en verbeter de condities;
• Ruime voorraadvergoeding voor de non-food retail;
• Evenementenmodule voor kermissen herzien en werkbaar maken;
• Verhoog het NOW percentage naar 90% van de loonsom voor het eerste kwartaal van
2021;
• Maak voorfinanciering transitievergoeding mogelijk;
• Schort het gebruikelijk loon van DGA’s op in 2021;
• Zorg dat er spoedig een voucherbank komt voor de reisbranche;
• Verruim het vergoedingspercentage van de werkkostenregeling naar 3%;
• Voer “Click en Collect” systeem voor de non-food retail in;
• Zet in op een MKB-herstelfonds.

Bovendien zal ONL ook de komende periode in nauw contact blijven met verschillende branches om te peilen hoe het steunpakket per sector verder uitpakt. Biesheuvel: “Solvabiliteit én liquiditeit zijn enorm belangrijk voor ondernemers. Extra steun en aandacht zijn dan ook keihard nodig!”

Pak problemen schrijnende gevallen en starters aan
ONL constateert dat er helaas nog steeds geen regelingen zijn getroffen voor schrijnende gevallen zoals ondernemers die vlak voor de coronapandemie een zaak zijn begonnen of hebben overgenomen. Zij krijgen nu nog steeds geen enkele steun. Laat deze ondernemers niet vallen!

Naar een exit-strategie
Het ontbreekt voor veel sectoren nog steeds aan perspectief. Als het aan ONL ligt wordt er sneller geëxperimenteerd met fieldlabs, pilots en een click en collect systeem, zodat de maximale mogelijkheden voor ondernemers worden benut om ondanks de lockdown omzet te maken. Dit vraagt verdere stimulering, ondersteuning en lef van het kabinet! Laten we bij een exit-strategie niet achter de feiten aanlopen. ONL roept het kabinet op tot actie: betrek verschillende partijen en sectoren bij het maken van een slimme exit-strategie en pak kansen aan om perspectief te bieden!

Vaccineren, met volle kracht vooruit!
Er is haast geboden bij de uitvoering van het vaccinatieprogramma. ONL doet dan ook de oproep: betrek ondernemers bij het vaccinatieprogramma. Zij kunnen als geen ander snel, innovatief en wendbaar denken. Er is volgens ONL dan ook meer vaart nodig. ONL voorzitter Hans Biesheuvel:” Waarom niet 24 uur per dag vaccineren? Ik bied het kabinet aan om samen te kijken naar de mogelijkheden om samen met ondernemers het vaccinatieprogramma te maximaliseren.”

Bron: ONL

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief