De eerste matchmakingsplatform voor wetenschappers, overheid en bedrijfsleven

De eerste matchmakingsplatform voor wetenschappers, overheid en bedrijfsleven

De eerste matchmakingsplatform voor wetenschappers, overheid en bedrijfsleven

Techleap.nl, de Nederlandse universiteiten en TNO hebben vandaag de ScienceFinder gelanceerd. De database, gebouwd in samenwerking met IDfuse, kamt door zo’n 422.224 publicaties, 120.797 projecten en 364 academische startups en maakt zo wetenschappelijk onderzoek en het netwerk toegankelijk voor partners uit het bedrijfsleven en de overheid. De database is wereldwijd de eerste in zijn soort en een gezamenlijk initiatief van Techleap.nl, de vier Technische Universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen), TNO,  NWO-TTW en de VSNU met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De ScienceFinder maakt voor partners uit het bedrijfsleven en de overheid inzichtelijk waar binnen de kennisinstellingen relevante kennis aanwezig is. Het draagt daarmee bij aan de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. 

De ScienceFinder geeft de gebruiker de mogelijkheid om eenvoudig te zoeken in een database naar relevante info over onderzoeksactiviteiten in Nederland. Als men bijvoorbeeld zoekt op ‘artificial intelligence’ zal men een overzicht krijgen van de stand van zaken op dit gebied met een overzicht van activiteiten per universiteit.

Ook kunnen met de ScienceFinder analyses worden uitgevoerd rond doorbraaktechnologieën, zoals: waar zijn de wetenschappers die actief bezig zijn met het ontwikkelen van proof of concepts voor een bepaalde technologie? Hieruit kunnen ‘heatmaps’ gegenereerd worden rondom thema’s als quantum computing, blockchain, waterstof of artificial intelligence. De heatmaps kunnen gaan over puur wetenschappelijke kwaliteit (publicaties) of bijvoorbeeld meer gericht zijn op de afstand tot de markt (take off grants, innovatiekrediet, samenwerking met bedrijfsleven). Het levert het bedrijfsleven en de overheid informatie op over voor hen relevante onderzoeksgroepen.

Nederland kan het voortouw nemen
Met de ScienceFinder zetten de initiatiefnemers een stap voorwaarts in de samenwerking op het gebied van opkomende technologieën. Dit is nodig om gelijke tred te houden met andere landen als de Verenigde Staten, China, Duitsland en Frankrijk, die zwaar investeren in het vermarkten van wetenschappelijke kennis. 

Nils Beers, CEO Techleap.nl: “Met de ScienceFinder geven we niet alleen prioriteit aan de commercialisering van technologie en wetenschappelijke kennis, maar versnellen we ook de broodnodige inbedding van technologieën in het ecosysteem. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst net zo mooi te houden als dat het nu is en te voorkomen dat we uitsluitend gebruik maken van oplossingen die door andere landen zijn gebouwd.”

Pieter Duisenberg, voorzitter VSNU: “De ScienceFinder is het levende bewijs dat de kennis uit Nederlandse universiteiten een bijdrage levert aan onze samenleving en economie. We willen onze kennisoverdracht in Nederland nog verder versterken. De ScienceFinder speelt hierbij een cruciale rol door wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor niet-academische partners uit het bedrijfsleven en de overheid.”

Bron: Rutger Huizenga, Communications Lead Techleap.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief